Μια Ελληνοεβραία καταθέτει την ψυχή της: Δεν θα με σημαδέψει ποτέ ξανά ο φασισμός!!

A Greek-Jewish Woman Deposes Her Soul: I Will Never Again Get Marked By Fascism!!

Πηγή: Helleniscope

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Οι επιζώντες του διαβόητου στρατοπέδου συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν καλωσορίζουν την 11η μεραρχία πεζικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ (Νίκος Σταματάκης): Χθες σχολίαζα την πτώση του Έλληνα πρωθυπουργού Μητσοτάκη στον φασισμό… Είπα συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα στοχοποιείται λόγω της φιλελεύθερης φύσης του ελληνικού λαού: αν οι Έλληνες νικηθούν μέσω των εμβολιασμών, ολόκληρη η ανθρωπότητα μπορεί να προχωρήσει στον ολοκληρωτισμό. Σήμερα ένας φίλος μου έστειλε αυτή την ανάρτηση στο FB από την Ελλάδα που περιγράφει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό μέσα από την εμπειρία μιας Ελληνοεβραίας, καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα: «Το Ισραήλ, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν στοχοποιηθεί ιδιαίτερα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί όλοι μαζί αποτελούν αυτό που λέμε ελευθερία και δυτικό άνθρωπο».

ΚΑΤΩ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ… Μπορείτε να τη διαβάσετε ακούγοντας τη μοναδική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη για το στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν

 

Μια δεύτερη γενοκτονία λαμβάνει χώρα σήμερα στο Ισραήλ. Η κατάσταση είναι δέκα φορές χειρότερη από ό,τι στην Ελλάδα. Και αυτή τη φορά οι κυβερνήσεις το κάνουν μόνες τους. Συμπερασματικά, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν στοχοποιηθεί ιδιαίτερα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί όλα αυτά μαζί αποτελούν αυτό που λέμε ελευθερία δυτικός άνθρωπος. ΘΥΜΩΣΕ, ΑΠΑΙΤΗΣΕ, άρπαξε αν χρειάζεσαι αυτό που σου αξίζει. Για τη χώρα για εσάς για τα παιδιά σας. “

________________________________________________________

 

Όταν ο Χίτλερ ανέβηκε στην εξουσία άρχισε να εκδίδει διατάγματα που αφορούσαν τους Εβραίους.
Το πρώτο από αυτά απαγόρευε στους Εβραίους την είσοδο τους σε εστιατόρια, θέατρα, σινεμά και κάθε είδους διασκέδαση.
Το δεύτερο τους απαγόρεψε την πρόσβαση σε ξενοδοχεία, την μετακίνηση από περιοχη σε περιοχη και την άθληση σε κοινούς χώρους άθλησης και γυμναστικής.
Με το τρίτο υποχρέωσε τους εργοδότες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να απολύσουν όλους τους υπαλλήλους που ήταν εβραϊκής καταγωγής.
Στο τέταρτο έκλεισε τις συναγωγές και τα σχολεία και δημεύσε την περιουσία των Εβραίων η οποία πέρασε στο τρίτο ραιχ.
Στο ενδιάμεσο υπήρξε και η αυθόρμητη καταστροφή και λεηλασία εβραϊκών μαγαζιών από όχλο Γερμανών – ναζιστών.
Στο πέμπτο διάταγμα (final solution) τους μάζεψε και τους μετέφερε στους σιδηροδρομικούς σταθμούς.
Τους είπε να έχουν μια βαλίτσα μαζί τους με ζεστά ρούχα και ότι θα τους μετέφεραν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης – εργασίας.
Στην πραγματικότητα ήταν στρατόπεδα εξολόθρευσης.
Όταν αυτό τελείωσε όσοι είχαν μείνει ζωντανοί (χάθηκε κατά μέσο όρο το ογδόντα τοις εκατό)
κατάλαβαν ότι η ΥΠΑΚΟΗ είναι μειονέκτημα.
Και η ΑΝΥΠΑΚΟΗ, προσόν.
Μόνο που όταν μετρήθηκαν διαπίστωσαν ότι μέχρι να το καταλάβουν χάθηκαν 6 εκατομμύρια ψυχές.
Το μεγαλύτερο μέρος της ευρύτερης δικής μου οικογένειας που ήταν διασκορπισμένη σε διαφορά σημεία της Ευρώπης (κυρίως Αυστρία) χάθηκε σε αυτά τα στρατόπεδα θανάτου.
Είμαι ελληνοεβραία και έτσι είχα την χαρά και την τιμή να καταλάβω πριν από τους υπόλοιπους Έλληνες τι σημαίνει να στοχοποιήσαι για αυτό που είσαι.
Επίσης κατάλαβα ότι η στοχοποίηση στηρίζεται στην συμμετοχή, ανοχή, αδιαφορία των πολλών.
Προσωπικά δεν σκοπεύω να τους αφήσω να μου ξαναβάλουν το αστέρι.
Μόνο που αυτή την φορά δεν θα λέει juden (Εβραίος) αλλά non vaccine (ανεμβολιαστος).
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ !!!
ΜΗΝ τους αφήσετε να σας βάλλουν στους «φούρνους»

Από αυτήν την διαδικασία ακόμα και εάν βγεις ζωντανός μένεις με ένα τεράστιο ψυχολογικό τραύμα, τόσο βαθύ που το περνάς στα παιδιά και στα εγγόνια σου.

Αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει Εβραίος στο Ισραήλ ή στην Ευρώπη (η Αμερική είναι άλλη ιστορία) που να μην φέρει αυτό το τραύμα. Όταν είμαστε μεταξύ μας ακόμα αναρωτιόμαστε πως έγινε.Πως τους αφήσαμε.Πως πήγαμε στον θάνατο μας τόσο ήρεμα, τόσο υπάκουα, τόσο πολιτισμένα.
Η επιθετικότητα που βγάζουμε οφείλεται σε αυτό. Στον φόβο. Χτuπά πριν σε πειράξουν !!!
Στο Ισραήλ σήμερα γίνεται δεύτερη γενοκτονία. Η κατάσταση είναι δέκα φορές χειροτερη από την Ελλάδα. Και αυτήν την φορά την κάνουν οι κυβερνήσεις οι ίδιες.
Εν κατακλείδι έχουν στοχοποιηθεί ιδιαίτερα Ισραήλ , Κύπρος , Ελλάδα , Ιταλία , Γαλλία. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί όλοι αυτοί μαζί συνιστούν αυτό που λέμε ελευθερία δυτικός άνθρωπος.

ΘΥΜΩΣΤΕ , ΑΠΑΙΤΕΙΣΤΕ , αρπάξετε εάν χρειαστεί αυτό που σας αξίζει.

Για την χώρα για σας για τα παιδιά σας.”

Από κατάθεση φίλης Ελληνοεβραίας

_________________________________________________________

When Hitler came to power he began to issue decrees concerning the Jews.
– The first of these forbade Jews from entering restaurants, theaters, cinemas, and all kinds of entertainment.
– The second barred them from accessing hotels, moving from area to area, and playing sports in common sports and fitness areas.
– The third forced public and private sector employers to fire all employees of Jewish descent.
– In the fourth closed the synagogues and the schools he cand confiscated the property of the Jews which passed to the third Reich. In the meantime, there was the spontaneous destruction and looting of Jewish shops by a mob of German-Nazis.
– In the fifth decree (final solution) he picked them up and transported them to the railway stations. He told them to have a suitcase with them in warm clothes and that they would be taken to concentration-labor camps. They were, in fact, extermination camps.
When this was over, those who had survived (an average of eighty percent were lost) realized that
OBEDIENCE is a disadvantage. And DISOBEDIENCE an asset. 
Only when they were counted did they find that by the time they realized it, 6 million souls had been lost. Most of my extended family scattered across Europe (mainly Austria) was lost in these death camps.
I am a Greek Jew and so I had the joy and honor to understand beforehand from the rest of the Greeks what it means to be targeted for who you are.
I also realized that targeting is based on the participation, tolerance, indifference of many.
Personally, I do not intend to let them give me the star again.
Only this time he will not say “juden” (Jew) but “non- vaccinated”. NEVER AGAIN !!!
DO NOT let them put you in the “ovens”! From this process, even if you come out alive, you are left with a huge psychological trauma, so deep that you pass it on to your children and grandchildren.

There is currently no Jew in Israel or Europe (America is another story) who does not bear this trauma. When we are still together we wonder how it happened. How we left them. How we went to our death so calmly, so obediently, so civilly.
The aggressiveness we feel is due to this. It is fear. Hit before they touch you!!!
A second genocide is taking place in Israel today. The situation is ten times worse than in Greece. And this time the governments do it themselves.
In conclusion, Israel, Cyprus, Greece, Italy and France have been particularly targeted. I do not know why. Maybe because all of them together constitute what we call freedom and western man.

BE ANGRY, DEMAND, grab if you need what you deserve.
For the country for you for your children. ”

From the testimony of a Greek-Jewish friend

δείτε το άρθρο εδώ: https://www.helleniscope.com/2021/12/01/a-greek-jewish-woman-deposes-her-soul-i-will-never-again-get-marked-by-fascism/


																																																								
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.