Ἡ «Οὐκρανοποίηση» τοῦ Ἕβρου

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Ἡ «Οὐκρανοποίηση» τοῦ Ἕβρου
Μανώλης Κοττάκης Αυγ 25
Πῶς οἱ φωτιές ἰσοπεδώνουν τό φυσικό περιβάλλον καί μετατρέπουν σέ πεδιάδες ὁρατές ἀπό τούς δορυφόρους τά ἐδάφη τοῦ ἀκριτικοῦ νομοῦ μας, πού χρησιμοποιοῦνται γιά τήν μεταφορά πολεμικοῦ ὑλικοῦ στό μέτωπο
– Στόχος ἦταν καί πάλι ἀποθῆκες πυρομαχικῶν στούς Ἀβάντες
– Ἡ στρατηγική τοῦ ἀντιπερισπασμοῦ μέ φωτιές στήν ὑπόλοιπη ἐπικράτεια, γιά νά ἀπασχολεῖται ὁ κρατικός μηχανισμός
Η Κυβέρνηση καί ἡ κυρίαρχη ἐλίτ στήν Ἀθήνα ὑποκρίνονται μέχρι στιγμῆς ὅτι δέν καταλαβαίνουν ποιά εἶναι τά αἴτια τῶν καταστροφικῶν πυρκαγιῶν πού ξέσπασαν ταὐτόχρονα σέ στρατηγικά σημεῖα ὅλης τῆς ἐπικράτειας. Καί ἄς ἀποδεικνύεται ἀπό τίς ἐκ τῶν ὑστέρων ἀποφάσεις τους ὅτι γνωρίζουν.
Ἐάν οἱ πυρκαγιές ὀφείλονται στήν κλιματική ἀλλαγή, γιατί μετέβη στόν ἀκριτικό νομό Ἕβρου ὁ ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Κωνσταντῖνος Φλῶρος; Ὁ ἀρχηγός τῆς Πυροσβεστικῆς ἔπρεπε νά πάει.
Ἐάν ὀφείλονται στήν κλιματική ἀλλαγή, γιατί, ὅπως καί στήν Ρόδο, ἀνατέθηκε σέ κλιμάκια τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν νά διερευνήσουν τήν πιθανότητα προβοκάτσιας; Ἐάν ὀφείλονται στήν κλιματική ἀλλαγή, γιατί –ἄριστα πράττουσα– ἡ δυναμική νέα εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργία Ἀδειλίνη ζητᾶ ἀπό τόν ἁρμόδιο εἰσαγγελέα πρωτοδικῶν Ἀλεξανδρουπόλεως νά διερευνήσει τήν πιθανότητα γιά σύσταση ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως; Εἶναι ἡ κλιματική ἀλλαγή «ἐγκληματική ὀργάνωσις»;
Καί ὅμως! Ἐπειδή κάποιοι ἔχουν ἀμηχανία νά παραδεχτοῦν δημοσίως αὐτό πού ἔχει καταλάβει καί ὁ τελευταῖος Ἕλληνας καί τό συζητᾶ δυνατά στά καφενεῖα, στόν δημόσιο λόγο μέχρι στιγμῆς ἐπικρατεῖ ἡ θεωρία τῆς… κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Καί στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς θεωρίας ἀναζητοῦνται καί πολιτικά ἐξιλαστήρια θύματα, ὑπουργοί, ἐπειδή τάχα δέν εἶχε ὀργανωμένη παρουσία ἡ πολιτεία στίς πυρκαγιές. Πρόκειται γιά γεγονός ἀξιοθρήνητο. Νά σοῦ βάζουν φωτιές ἔξω ἀπ’ τό Στεφανοβίκειο, νά σοῦ ἀνατινάζουν ἀποθῆκες πυρομαχικῶν στήν 111 Πτέρυγα Μάχης στήν Ἀγχίαλο, νά σοῦ βάζουν φωτιές στούς Ἀβάντες τοῦ Ἕβρου, ὅπου εἶναι στούς παροικοῦντες γνωστό ὅτι βρίσκονται ἀποθῆκες μέ πυρομαχικά τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, νά σοῦ βάζουν φωτιές στήν 112 Πτέρυγα Μάχης στήν Ἐλευσῖνα, κι ἐσύ (ὅπως λέει καί ἡ νεολαία μας) νά πετᾶς χαρταετό ἀναζητῶντας εὐθῦνες στό Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας καί στήν κλιματική ἀλλαγή! Τόν κακό σου τόν καιρό!
Δυστυχῶς, ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀγαθό πρός ἐξαφάνιση στίς ἡμέρες πολέμου πού ζοῦμε καί θά ἐξαφανιστεῖ ἀκόμα περισσότερο στό προσεχές μέλλον.
Καθώς, ὅπως φαίνεται, ἡ ἀπόφαση τῆς Δύσεως νά δώσει στόν Ζελένσκυ μαχητικά ἀεροσκάφη F-16 ἀποδεικνύει τήν βούλησή της γιά πενταετῆ τοὐλάχιστον παράταση τοῦ πολέμου μέ ἐπικίνδυνες παρενέργειες γιά τήν ἐπικράτειά μας.
Στόν ὁποῖο πόλεμο ἡ Ἑλλάδα θά μπεῖ πιό βαθιά, διακηρύσσοντας ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς –βάζω στοίχημα γι’ αὐτό– ὅτι «δέν ἐκβιάζεται καί δέν τρομοκρατεῖται». (Μήν ξεχάσετε νά τό διανθίσετε καί μέ… Καζαντζάκη, κύριοι τῆς Κυβερνήσεως!)
Αὐτό πού ἐπισημαίναμε ἐμεῖς μέ ἔνταση γιά τίς φωτιές ἀπό τήν ἀρχή τῆς κρίσεως, ἔχει καταστεῖ πλέον συνείδηση καί στόν τελευταῖο Ἕλληνα.
Αὐτό πού ἐπισημάναμε ἀπό τίς 16 Ὀκτωβρίου 2022 γιά τούς κινδύνους πού διατρέχει ἡ Ἀλεξανδρούπολις καί οὐδείς τόλμησε νά τό ἀναπαραγάγει (ἦταν ἡ ἐποχή πού κάποιοι πανηγύριζαν γιά τά ὀφέλη τῆς τοπικῆς οἰκονομίας ἀπό τούς ναῦτες πού τύχαιναν ἐξόδου), τώρα γίνεται κοινή πεποίθησις.
Καιρός εἶναι νά ποῦμε κάτι περισσότερο, ὅσο δύσκολο κι ἄν μᾶς εἶναι αὐτό: ἡ πατρίδα μας εἶναι πλέον στόχος . Στόχος σταθερός, ὄχι θερινός.
Στόχος λόγῳ τῆς ἄκριτης ἐμπλοκῆς της στόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας.
Οἱ πυρκαγιές δέν ἦταν προειδοποιήσεις ἁπλῶς. Οὔτε ἔκφραση δυσαρέσκειας ἁπλῶς. Εἶναι προετοιμασία γιά τό ἑπόμενο στάδιο.
Ἔγκυροι ἀναλυτές, οἱ ὁποῖοι συνομιλοῦν μέ στρατιωτικές πηγές καί ἔχουν ἄριστη εἰκόνα τῆς μορφολογίας τοῦ ἐδάφους στόν ἀκριτικό νόμο τοῦ Ἕβρου, μᾶς ἐπισημαίνουν ὅτι πρῶτον οἱ πυρκαγιές στόν Ἕβρο ὅπως καί στήν Νέα Ἀγχίαλο ἦταν πολεμική ἐνέργεια. Στόχος ἦταν μεταξύ ἄλλων τό ἀεροδρόμιο καί ἀποθῆκες πυρομαχικῶν.
Δεύτερον, οἱ φωτιές πού μπῆκαν στήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, ἦταν κλασικός ἀντιπερισπασμός, ὅπως συνέβη καί στήν περίπτωση τῆς Ρόδου καί τῆς Ἀγχιάλου, ὅταν ξέσπασαν πυρκαγιές σέ ἄλλες κατοικημένες περιοχές (π.χ. Λαμία), προκειμένου νά ἀπασχοληθεῖ ἡ πυροσβεστική ὑπηρεσία γιά τήν κατάσβεσή τους καί νά τούς ἀφήσουν ἀνενόχλητους νά ἐπιτελέσουν τό ἔργο τους.
Τρίτον, ὅταν θά σβήσουν οἱ φωτιές, θά καταστεῖ φανερό ὅτι μεγάλο κομμάτι τοῦ ἐδάφους τοῦ νομοῦ Ἕβρου εἶναι πλέον φαλακρό. Ἔχει καταστεῖ στήν οὐσία πεδιάδα ὁρατή ἀπό τούς δορυφόρους.
Πεδιάδα στήν ὁποία μπορεῖ νά γίνονται ἀντιληπτές ἀνά πᾶσα στιγμή στρατιωτικές κινήσεις τῆς Δύσεως καί νά ἀπαντῶνται μέ ἀντίμετρα ἀπό μακριά. Ὁ βομβαρδισμός περιοχῶν μέ χρήση drone εἶναι ἤδη μία διαδεδομένη τακτική στόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας. Ἡ χρήση drone μέ πτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου (γιά ὅσους θυμοῦνται τί μᾶς ἔχει συμβεῖ τό τελευταῖο διάστημα) χωρίς αὐτά νά καταρρίπτονται, εἶναι ἐπίσης μία διαδεδομένη τακτική στό ἀρχιπέλαγός μας. Ἡ πτήση μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Καβάλα ἕως τόν Ἕβρο καί ἡ ἀεροφωτογράφιση τῆς περιοχῆς στήν κρίση τοῦ 2020 εἶναι, ἐπίσης, μία τακτική. Καί, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, ὄχι μόνο σέ αὐτό.
Εἶναι ὥρα νά εἰπωθεῖ ξεκάθαρα: ἡ γεωπολιτική ἀναβάθμιση τοῦ λιμένος, τοῦ ἀεροδρομίου καί τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως συνεπάγεται καί κινδύνους. Σέ μία στρατιωτική κλιμάκωση, ἡ Ἀλεξανδρούπολη μπορεῖ νά καταστεῖ στόχος. Δέν ζοῦμε κανονικές μέρες. Ζοῦμε σέ περίοδο πολέμου. Στόν ὁποῖο δέν εἴμαστε οὐδέτεροι. Οὔτε κάν μετριοπαθεῖς. Εἴμαστε οἱ ἡρακλειδεῖς τοῦ στέμματος. Μπαίνουμε ἠλιθιωδῶς μπροστά. Ἡ ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως νά ἐκπαιδεύσει Οὐκρανούς πιλότους γιά νά βομβαρδίζουν ρωσσικά ἐδάφη ἐντάσσει τήν πατρίδα μας βαθιά στό κάδρο τῆς συρράξεως, πού θά διαρκέσει. Στήν πραγματικότητα, μιλοῦμε πλέον γιά τήν «οὐκρανοποίηση τοῦ ἐδάφους τῆς Θράκης» καί, ἰδιαιτέρως, τοῦ νομοῦ Ἕβρου. Αὐτό εἶναι τό μεγάλο μας πρόβλημα καί μέ αὐτό πρέπει νά ἀσχοληθεῖ ἡ γνωστοῦ πολιτικοῦ ἀναστήματος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Ὡραῖες οἱ δηλώσεις γιά τήν ρατσιστική βία καί γιά τούς παράνομους μετανάστες, ἀλλά ἐδῶ φαίνεται ὅτι στό μέλλον θά κριθεῖ μία ὁλόκληρη περιοχή. Σέ μιά ἐποχή πού ὁ γείτονας ἀθόρυβα κήρυξε στήν τελευταία συνεδρίαση τοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τό τέλος τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καί τήν ἀποχώρηση τῆς χώρας του ἀπό αὐτήν!
Ἄν δέν τό ἔχουμε καταλάβει, ἡ Ἀμερική πῆρε ὅ,τι ἤθελε νά πάρει ἀπό τόν πόλεμο αὐτόν, καθώς διέλυσε τόν ἄξονα Γερμανίας – Κίνας, πού θά αὔξανε ἐντυπωσιακά τήν ἰσχύ τοῦ Πεκίνου, καθυστερεῖ καί ἄλλο τήν ἧττα της καί τώρα σταδιακά, ὅπως κάνει σέ κάθε πόλεμο (Ἰράκ, Ἀφγανιστάν, Κουρδιστάν), ἀποσύρεται καί ἀφήνει τήν διεξαγωγή του στούς ὑπεργολάβους – κορόιδα.
Στήν Εὐρώπη, στήν ὁποία ἀνήκουμε, μεταξύ ἄλλων κι ἐμεῖς.
Θεμιτό τό ἀνθρωπιστικό ἐνδιαφέρον τῆς κυρίας Προέδρου, λοιπόν, γιά 18 μετανάστες, πού ἔγιναν κάρβουνο στό Δάσος τῆς Δαδιᾶς, ἀλλά ἐδῶ γίνεται κάρβουνο ὁλόκληρη χώρα. Ἀξίζει ἕνα δάκρυ καί αὐτή.
Θά τό γράψω ὅπως τό νιώθω: Ξυπνᾶτε, κυρία μου! Εἶστε ἡ ἀρχηγός τοῦ Κράτους, ἄν δέν τό ἔχετε καταλάβει. Ξυπνᾶτε γιατί ἐσεῖς, ὁ νέος Ἐλευθέριος Βενιζέλος καί ὁ νέος Χατζηανέστης, φέρετε στίς πλάτες σας τεράστιο ἱστορικό βάρος. Πιό πολύ ἀπ’ ὅλους ἐσεῖς, πού κατάγεστε ἀπό τήν Θράκη.
Ὑστερόγραφο: Γιά ψάξτε λίγο ποιοί ἀλλοδαποί κινοῦνται ἐλεύθερα στήν χώρα, ἔχοντας στήν κατοχή τους διαβατήρια Σύρων προσφύγων μέ πλαστά ἐνδεχομένως στοιχεῖα ἀλλά καί γνήσια ἀλβανικά διαβατήρια… Failed State γίναμε.
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.